درمان خانگی هموروئید بدون جراحی

درمان کلیه بیماریهای نشیمنگاهی

 
 
 
 
 

با خوردن مواد غذایی بدن انسان از دو نظر دچار تغییراتی می گردد،اول سری وگرمی بدن است(بعضی مواد غذایی گرمابخش جسم هستند و برخی سرد کننده و سست کننده)دوم تری و خشکی یعنی میزان آب بدن.

میزان تاثیر مواد غذایی از لحاظ هر یک از دو مورد فوق خود دارای مرتبه می باشد،به طور مثال امکان دارد یک ماده ی غذایی از لحاظ گرمی درجه ایی بسیار بالا و از لحاظ تری در درجه پایینی قرار داشته باشد.

همچنین برای متعادل کردن طبع یک ماده ی غذایی می توان از ترکیب آن با ماده ی غذایی دیگری که دارای طبع مخالفی با آن است به عنوان تعدیل کننده استفاده نمود.برای نمونه سردی ماست را می توان با گرمی موسیر تعدیل کرد.

با این تفاسیر اطلاعات این کتاب کمک شایانی به شناخت طبع خودمان برای مصرف مواد غذایی موجود در طبیعت می باشد.

قیمت:12000هزارتومان

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک دانلود